WhatsApp 0533 474 22 40
Email: bilgi@yesilseo.com Tel: 0533 474 22 40
WhatsApp 0533 474 22 40
Email: bilgi@yesilseo.com Tel: 0533 474 22 40

Bursa içerik pazarlaması (content marketing)

18 yıllık Yeşil SEO tecrübesi ile...

İçerik : Bir konu hakkında verilmesi istenen fikir, duygu, düşünce, bilgi, yorum ve imgeler bütünü olarak tanımlanabilir. İnternet dünyasında kullanılan “içerik” kavramı ise websitelerinde, sosyal medya kanallarında yayınlanan yazılar ve blog içerikleri anlamına gelir.

Etkili pazarlama aracı !

“İçerikle pazarlama” günümüz internet ekosisteminde en çok kullanılan ve en etkili “dijital pazarlama” yöntemlerinden birisidir. Özellikle firma ya da kişilerin profesyonelliğini aktardığı yazılar veya blog içerikleri ilgili hedef kitle tarafından ilgi uyandırır ve iletişime geçme dürtüsü oluşturur.

İçerik pazarlaması terimi markaların hedef kitlelerinin dikkatini çekerek ya da mevcut kitlelerinin zihinlerinde algı yaratan yeni nesil dijital pazarlama araçlarından birisidir.

İçerik pazarlamasında herhangi bir ürün ya da hizmeti pazarlamak için çaba sarfedilmez, ilgili sektöre katkı sağlayacak yazılar, görseller ve videolar olarak düşünebiliriz.

Arama sonuçlarında yer alın

Dijital pazarlamanın en önemli araçlarından olan “içerikle pazarlama” ya da “içerik pazarlaması” kavramı üzerinde çalışmalar yaparak hemen hemen hiç maliyeti olmadan çok etkili pazarlama çalışmaları yapabilirsiniz. İnternetten ürün ya da hizmet alanların %93’ünün arama sonuçlarında karşılarına çıkan web sitelerinden ihtiyacını karşıladığını düşünürsek içerikle pazarlama çalışmalarına her firma ve markanın ağırlık vermesi gerekmektedir.

İçerikle pazarlama çalışmalarında asla ama asla ziyaretçilerinizi (okuyucularınızı) satışa teşvik edici hareketlerden kaçınmalısınız. Sektöre katkı yaptığınızı yazıda hissettirmeniz gerekmektedir. Satışa yönlendirici davranış ve yazılar ziyaretçileriniz tarafından hedeflediğiniz algıdan tam tersi bir algı oluşturabilir.

Tam hedef kitle

Marka büyümesi

Ciro artışı